ติดต่อเต็นท์

ทองพูนยนต์

214หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม0810338656

อ.เมือง จ.พะเยา

054-411109 , 081-0338656 , 081-8853662